05 - Das Singspiel in Süddeutschland.

- Zuid-Duitsland en Oostenrijk zijn het tweede gebied waar het
  Singspiel een rol speelde.
    - Rusland, waar Zarin Katharina de Grote duitstalige libretti
      schreef en Denemarken, met als belangrijkste componist eind 18e
      eeuw Claus Schall, blijven buiten beschouwing.
- Sebastian Sailer: Premonstratenser monnik, maakte Singspieldichtungen
  in Zwabisch dialect.
    - Bijbelkomedies, bijv "Der Fall Luzifers".
    - Ook: (nog bekender) "Die Schöpfung des ersten Menschen, der
      Sündenfall und dessen Strafe", vooral voor de kloosterbroeders.
        - Dit stuk is bijv gecomponeerd als "Creatio Adami ejusque in
          paradisum imissio, procuctio Evae, Penatum et Poena", drie
          zangstemmen, met 2 violen en Bc. Aria's afgewisseld met
          recitatieven.
        - Niet zeker is of de muziek van Sailer zelf is, of van zijn
          uitgever, Sixtus Bachmann.
    - Geestelijke Singspiele zijn niet ongewoon, bijv Mozarts
      "Schuldigkeit des ersten gebots"(1767)
        - Echter: Sailer's werk onderscheidt zich door ongewone komiek;
          bijv God en Adam als Zwabische boeren.
    - Dit alles ontbrak in het protestante Noorden.
- Württembergisch Hof van Karl Eugen: Noord- en Middelduitse Singspiel
  wordt populair, vrnl door de libretti.
    - bel componisten: Christian Ludwig Dieter en Johann Rudolf
      Zumsteeg.
    - Zij verklanken muzikaal afhankelijk van Nicolo Jomelli
      vertalingen van libretti van de opera buffa en opéra comique
      naast Noord- en middelduitse singpiellibretti.
    - Ook libretti van Gotter en (de leipziger koopman) Christoph
      Friedrich Bretzner, hoofdzakelijk gecomponeerd door Wiener
      Singspielkomponisten, zitten in het Württembergse repertoire.
    - Zumsteeg: beïvloed door de melodiek van Benda.
        - Zijn Stoffwahl wijst reeds vooruit naar de romantiek, bijv
          "Geisterinsel" (ook door Reichardt gecomponeerd), Gotter's
          "Sturm" (naar Shakespeare) en "Das Pfauenfest" van F.A.K.
          Werth.
        - Ook naar de romantiek vooruit verwijst reeds zijn
          orkestbehandeling met Situationsschilderung, steeds verder
          afgroeiend van Jomelli.
- München: Duitse troepen hebben met moeite stand gehouden tegen de
  itaiaanse en franse concurrentie.
    - In 40er jaren de ook in Wenen en Hamburg gespeeldeOpera bernesca,
      later de opéra comique en vanaf de 70er jarenook de Noord- en
      Middelduitse Operetten
    - 1779: Wieland's "Alceste" in compositie van Schweitzer word
      opgevoerd in München.
    - Lukas Schubaur: componeert Heermanns Libretto "Die
      Dorfdeputirten". in 1783; groot succes.
        - Die Dorfdeputirten was in Weimar al met muziek van Wolf
          uitgevoerd.
        - 1784: componeert Joseph Marius Babos' "Lustlager", succes
          blijft uit.
        - 1786: Schubaur gebruikt nog één keer een libretto van
          Heermann, nl "Die treue Köhler".
            - Ook dit stuk is in Weimar met muziek van Wolf eerder
              uitgevoerd.
            - Libretto heeft "rührende und naiv-komische Elemente".
            - Aan infantilisering grenzende satire op de prins van
              Weimar, die ooit door de Köhlers gered is.
            - Dit zit ook al enigszins in "Dorfdeputirten".
            - Deze infantilisering mag niet verward worden met het
              kindertheater van Kurz-Bernardon.
            - Bij Weiße in "Der Jagd" is de vorst beschermer van het
              volk, Bij Herrmann is het omgekeerd.
- Eind 80er jaren: Schubart neemt afscheid van het theater en richt
  zich op zijn artsenberoep.
    - Het Wiener Singspiel van Mozart en Dittersdorf komt op in
      München; mede door verbanning vd italiaanse opera neemt dit een
      hoge vlucht.
    - Door verplaatsing van het hof van Mannheim naar München komen ook
      Franz Danzi en Peter von Winter naar München.